ตระกูลสุโกศล แจงไร้แผนขาย ที่ดินข้างเซ็นทรัลชิดลม เน้นปล่อยเช่า

ความน่าสนใจของการตัดสินใจของตระกูลสุโกศล “ยืนยันไม่ขายที่ดินข้างเซ็นทรัลชิดลม” ในยุคที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่น