ประชาชนเฮลั่น ประเทศกรีซ ประเดิมชาติแรก!! คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์-ผ่านกฎหมาย สมรสเท่าเทียม

กรีซเป็นประเทศแรกในคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่รับรองการสมรสเท่าเทียม ในการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์, รัฐสภากรีซได้ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้คู่รักเพศเด